Voorjaar op de inspiratie tuin

De jonge koolmeesjes uit het vogelhuisje zijn uitgevlogen. De hommels zoemen. De bijen hebben hun plekje gevonden in het insectenhotel. De kikkers kwaken. De margrieten bloeien. De bessen beginnen kleur te krijgen. De groenten groeien. Overal schieten gewenste en ongewenste planten uit de grond. De zon schijnt en de aarde is droog.

Natuurlijk kunnen we alles volop besproeien, maar gewapend met een tuingieter en water uit een sloot waar ook niet heel veel water in zit, is dat heel veel werk. De jonge pas gezaaide en geplante planten moeten natuurlijk met enige regelmaat water hebben. Zij hebben nog niet de kans gehad om hun wortelgestel goed genoeg te ontwikkelen om naar water te zoeken. Ook zij krijgen gedoseerd water zover mogelijk, want anders krijg je luie oppervlakkig gewortelde planten.

Tussen de bessenstruiken liggen houtsnippers, die houden het onkruid tegen, verrijken het bodemleven, maar het gaat ook verdamping tegen. Op andere plekken laten we bewust “onkruid” zoals vergeetmijnietjes en robertskruid staat omdat de bodem bedekt wil blijven. Dit “onkruid’’ zaait zich wel uit, maar is gemakkelijk weer te verwijderen.

Planten zoals kruipende boterbloem en kweek proberen we zoveel als mogelijk te verwijderen, want dit zijn wortelonkruiden en zijn in een later stadium moeilijk weg te krijgen.  Soms ontstaan dan wel open plekken op de grond, die we proberen in te zaaien, maar door de droogte komt het niet altijd op.

Planten zoals heermoes hebben vaak hele lange wortels, zij halen voedingsstoffen diep uit de bodem, bij deze planten gebruiken we de chop and drop methode. Afplukken en  weer op de grond leggen. De stoffen die de heermoes aan de opppervlakte heeft gebracht komen zo in de grond. 

We waren van plan om regelmatig een groter project aan te pakken, het maken van de compostbakken was nog net op het nippertje gelukt, maar het maken van een pergola om klimplanten over te laten groeien, is uitgesteld tot later.

Onze inspiratietuin is natuurlijk nog lang niet af, maar we doen ons best om het evenwicht in de tuin te herstellen en te bewaren.