De stichting

Stichting Groene Voeten

Het doel van de stichting is: het inspireren van mensen in alle leeftijdscategorieën tot het realiseren van groene initiatieven en tot eetbaar groen. Dit met respect en aandacht voor de aarde, het bodemleven en de biodiversiteit.

De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het realiseren van groene projecten en gezamenlijke tuinen. Bijvoorbeeld door het aanleggen en onderhouden van:

 • een voedselbos
 • een bessenlandschap
 • belevingspaden
 • bloemen voor vlinders en bijen
 • moestuinen
 • een Tiny Forest ©️
 • insectenhotels

Alsmede door:

 • het verwerken van oogst
 • het geven van workshops
 • het verstrekken van informatie
 • het geven van rondleidingen
 • het maken van wandelingen tussen wilde kruiden

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Yvonne Scheper - Voorzitter
Grietje van der Molen - Penningmeester
Lisa Smith - Secretaris
Nienke Dubbeldam - Algemeen bestuurslid
Anne Rijsdijk-Kooistra - Algemeen bestuurslid
Helga Zwart - Algemeen bestuurslid

KVK 74433261 Leeuwarden

RSIN 859897011