Financieel beleidsplan

De bestuursleden van Groene Voeten krijgen geen financiĆ«le beloning en doen de activiteiten voor de stichting op vrijwillige basis. 

De inkomsten van de stichting komen tot stand door vrijwillige donaties, giften van vrienden, het hobbymatig verkopen van planten en zelfgemaakte producten op markten. De inkomsten worden gebruikt voor de onkosten van de markten, groene projecten en onze inspiratietuin(en). 

De penningmeester, Grietje van der Molen, ziet er gedurende ieder jaar op toe dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. De overige bestuursleden kunnen te allen tijde het financieel overzicht bekijken en de begroting wordt regelmatig bij vergaderingen kort besproken. 

Ieder voorjaar wordt er een financieel verslag gemaakt dat tijdens de jaarvergadering wordt besproken.